Privacy Policy

Deze Privacy Policy is gepubliceerd op 5 februari 2023.

Over Wedstrijd Timing

Welkom bij Wedstrijd Timing. Wedstrijd Timing ("Bedrijf", "wij", "ons" en/of "onze") stelt mensen overal ter wereld in staat om evenementen te plannen, te promoten en tickets te verkopen. Verder kan iedereen via ons eenvoudig evenementen zoeken, en evenementen die ze bezoeken doorgeven aan vrienden en kennissen. Dit doen we via onze websites en domeinen, de services die we bieden op of via onze websites en domeinen of die op een andere manier door ons worden aangeboden, en met de software die beschikbaar is op onze websites en domeinen of die op een andere manier door ons wordt aangeboden (inclusief onze mobiele applicaties zoals de Wedstrijd Timing-app).

Ons beleid

In dit Privacybeleid wordt ons beleid uiteengezet met betrekking tot informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare gegevens ("Persoonsgegevens"), die worden verzameld van gebruikers van en/of bezoekers van de Services (inclusief via agenten van die gebruikers en bezoekers) ("jij" of "jouw"), inclusief (i) geregistreerde gebruikers die organisatoren en planners van evenementen zijn ("Organisatoren"), (ii) gebruikers die tickets willen kopen voor, zich willen registreren voor, of een schenking willen doen aan evenementen (gratis of betaald) op lijsten geplaatst door Organisatoren in de Services ("Kopers"), en (iii) andere gebruikers of bezoekers van de Services die geen organisatoren zijn ("andere Niet-organisatoren").

Wij nemen de privacy van je persoonsgegevens en andere gegevens serieus. Daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld. Lees dit Privacybeleid goed door, aangezien het belangrijke informatie bevat over je persoonsgegevens en andere informatie.

Als je vragen of zorgen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de volgende koppeling: https://www.wedstrijdtiming.be/contact.

Instemming

Door gebruik te maken van de Services of iemand anders gebruik te laten maken van de Services namens jou stem je in met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan conform dit Privacybeleid door ons van alle persoonsgegevens of andere gegevens die wij hebben ontvangen als gevolg van dergelijk gebruik.

Informatie die wij verzamelen:

Wanneer je gebruik maakt van onze Services, kunnen wij persoonsgegevens en andere gegevens van jou verzamelen, zoals hieronder verder wordt beschreven:

Persoonsgegevens:

Organisatoren: Wij verzamelen persoonsgegevens van je wanneer je dergelijke informatie vrijwillig verschaft aan de Services, zoals wanneer je je registreert voor toegang tot de Services als Organisator, ons een vraag stelt, reageert op een van onze onderzoeken of bepaalde Services gebruikt. De Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten zonder beperking je naam, adres, e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie. In sommige gevallen kunnen we je creditcardgegevens verzamelen (bijv. je creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres, enzovoort), waarvan sommige gegevens Persoonsgegevens kunnen zijn, om zeker te zijn van bepaalde betalingen. Daarnaast verzamelen we je, als je gebruikmaakt van onze services voor betalingsverwerking, bepaalde financiële gegevens van je (bijvoorbeeld je bankrekening of een adres om cheques naartoe te sturen) voor zover nodig om betalingen mogelijk te maken en met het oog op belastingafdracht (bijvoorbeeld je Burgerservicenummer).

Kopers en andere Niet-organisatoren Wij verzamelen persoonsgegevens van je wanneer je dergelijke informatie vrijwillig verschaft aan de Services, (inclusief registratiepagina's voor evenementen binnen de Services), zoals wanneer je je registreert voor toegang tot de Services (als Organisator of anderszins), wanneer je je registreert voor een evenement als Koper, wanneer je contact met ons opneemt met een vraag, wanneer je reageert op een van onze onderzoeken of gebruikmaakt van bepaalde delen van de Services. De Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten zonder beperking je naam, adres, e-mailadres, postcode en andere persoonlijk identificeerbare informatie. Als je je registreert voor een betaald evenement, verzamelen wij financiële gegevens van je (bijv. je creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres, enzovoort), waarvan sommige gegevens Persoonsgegevens kunnen zijn. Daarnaast kunnen Organisatoren registratiepagina's voor evenementen maken om vrijwel alle mogelijke gegevens te verzamelen van Kopers in verband met registratie voor een evenement van de Organisator dat in de Services voorkomt. Als een Koper deze gegevens vrijwillig verschaft in verband met registratie voor een evenement of anderszins, zijn de gegevens beschikbaar voor ons en zullen ze door ons worden opgeslagen conform dit Privacybeleid. Daarnaast zullen dergelijke gegevens worden geleverd aan de Organisator van het evenement in kwestie overeenkomstig "Onze openbaarmaking van gegevens die wij verzamelen: Organisatoren" hieronder.

Koppelingen naar Privacybeleid: Wij streven ernaar een koppeling naar dit Privacybeleid te bieden in de voettekst van elke pagina op onze websites, inclusief die pagina's waarop Persoonsgegevens worden verzameld, en om deze beschikbaar te stellen in al onze software.

Niet-persoonsgegevens:

Niet-identificeerbare gegevens: Wanneer je gebruikmaakt van onze Services, verzamelen wij bepaalde niet-identificeerbarepersoonsgegevens ("Niet-persoonsgegevens"). De Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen, omvatten zonder beperking IP-adressen (Internet Protocol), type internetbrowser, andere kenmerken van je apparaat en software, domeinnamen van je internetprovider, je geografische locatie (bij benadering), een record van je gebruik van de Services, het tijdstip van het gebruik en geaggregeerde Persoonsgegevens die niet kunnen worden gebruikt om jou specifiek te identificeren. Dergelijke gegevens, die passief worden verzameld met verschillende technologieën, kunnen niet, in en op zichzelf, worden gebruikt om jou specifiek te identificeren. We verzamelen ook Niet-persoonsgegevens (inclusief, zonder beperking, van het type zoals hierboven uiteengezet) van derden. De gegevens die wij van derden verzamelen kunnen worden gecombineerd met de gegevens die wijzelf verzamelen.

Cookies en andere sessie-id's: Voor onze Services gebruiken we een technologie met de naam "cookies." Een cookie is een klein bestandje met informatie dat in je browser wordt gezet als je de Services gebruikt. Door onze cookies krijgen de Services extra functionaliteit en kunnen wij het gebruik van de Services nauwkeuriger analyseren. Er kan bijvoorbeeld door onze Services een cookie in je browser worden gezet waardoor je toegang tot de Services krijgt zonder dat je een wachtwoord hoeft te onthouden en meer dan eenmaal hoeft in te voeren tijdens een bezoek. Deze cookies kunnen worden gebruikt om content aan te passen (inclusief advertenties) die je in de Services ziet, evenals andere internetsites die je in de toekomst mogelijk gaat bezoeken. Cookies kunnen sessiegebonden zijn (dat wil zeggen dat ze voor één browsersessie gelden), of permanente cookies (dat wil zeggen dat ze in je browser blijven staan totdat ze worden verwijderd of verlopen). Via de opties van je browser kun je de volgende instellingen opgeven: (i) meldingen ontvangen wanneer je nieuwe cookies ontvangt, (ii) cookies uitschakelen of (iii) cookies verwijderen. Raadpleeg de Help van je browser voor meer informatie hierover. We adviseren om cookies ingeschakeld te laten omdat ze je in staat stellen te profiteren van enkele functies van de Services. Naast de hierboven beschreven cookies gebruiken we ook lokaal gedeelde objecten, ook wel "Flash cookies," genoemd, en HTML 5 Local Storage voor verschillende doeleinden, waaronder fraudepreventie en om content weer te geven (zowel in als buiten de Services) op basis van wat je bekijkt in de Services. Lokaal gedeelde objecten en HTML 5 Local Storage werken anders dan de cookies die hierboven zijn beschreven. De hulpmiddelen voor het beheren van cookies van je browser zijn mogelijk niet in staat om lokaal gedeelde objecten of HTML 5 Local Storage te verwijderen.

Geaggregeerde persoonsgegevens: We streven er voortdurend naar om de gebruikers van de Services beter te leren kennen en van dienst te zijn. Daarom doen we vaak onderzoek naar de demografische gegevens van onze klanten, hun interesses en hun gedrag op basis van persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld. Dit onderzoek kan worden gecompileerd en geanalyseerd op basis van aggregatie en deze geaggregeerde gegevens kunnen niet worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren. Daarom worden deze gegevens in dit Privacybeleid beschouwd en behandeld als Niet-persoonsgegevens.

Hoe wij omgaan met gegevens die wij verzamelen:

Persoonsgegevens

Wij zullen je Persoonsgegevens nooit doorverkopen. Wij beschouwen deze gegevens als een essentieel onderdeel van onze relatie met jou. Daarom zullen we je Persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden, inclusief externe adverteerders. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin wij jouw Persoonsgegevens openbaar kunnen maken, overdragen of uitwisselen met bepaalde derden zonder jou daarvan verder op te hoogte stellen, zoals hieronder uiteengezet:

Bedrijfsoverdrachten: Naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt, kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, ontbinding of vergelijkbare gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. Je erkent en stemt ermee in dat een opvolger of nieuwe eigenaar van Wedstrijd Timing (of de activa van BRABA SERVICES) het recht behoudt om gebruik te maken van jouw Persoonsgegevens en andere gegevens overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Dochterondernemingen en partners: Wij kunnen je Persoonsgegevens ook delen met onze dochterondernemingen en/of partners voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid. Onze dochterondernemingen en partners zijn verplicht om met de Persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig dit Privacybeleid.

Agenten, consultants en aanverwante derden: Zoals zoveel bedrijven, huren wij soms andere bedrijven in voor het uitvoeren van bepaalde bedrijfsgerelateerde functies. Voorbeelden van dergelijke functies zijn het via e-mail versturen van informatie, ticketafhandeling, fraudepreventie, databaseonderhoud en het verwerken van betalingen. Wanneer wij een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van dergelijke functies, kunnen wij aan hen informatie verstrekken, inclusief Persoonsgegevens, in verband met het uitvoeren van deze functies.

Organisatoren: Wanneer je tickets koopt, je registreert voor een evenement of een schenking doet voor een evenement in de Services, stem je ermee in dat wij jouw Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan de Organisatoren van een dergelijk evenement. Deze Organisatoren zijn niet verplicht om met jouw Persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig dit Privacybeleid. Je stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop deze Organisatoren met jouw Persoonsgegevens omgaan. Het is belangrijk dat je het relevante beleid van de Organisatoren van een evenement doorneemt voordat je Persoonsgegevens of andere informatie in verband met dat evenement verstrekt.

Facebook en andere verbindingen met derden: Je kunt je Wedstrijd Timing -account koppelen aan je accounts bij services van derden, zoals Facebook. In dat geval kunnen we conform de bepalingen in dit Privacybeleid informatie met betrekking tot je account verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Als je bijvoorbeeld een verbinding maakt met Facebook, slaan we je Facebook-id, voornaam, achternaam, e-mailadres, locatie, vriendenlijst en profielfoto op en gebruiken we deze om verbinding te maken met je Facebook-account om bepaalde functionaliteit van de Services te leveren. We kunnen bijvoorbeeld evenementen aanbevelen waarin je Facebook-vrienden zijn geïnteresseerd en de evenementen waarin jij bent geïnteresseerd delen met bepaalde groepen mensen, zoals je Facebook-vrienden.

Juridische vereisten: We kunnen je Persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht (inclusief en zonder beperking als reactie op een dagvaarding of een verzoek van een wethandhavende instantie, rechtbank of overheidsdienst) of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (i) om te voldoen aan een juridische verplichting, (ii) ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden, (iii) om mogelijke overtredingen in samenhang met de Services te voorkomen, te onderzoeken of vast te stellen, (iv) om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Services of het publiek, of (v) om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Niet-persoonsgegevens

Omdat Niet-persoonsgegevens niet kunnen worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren, kunnen wij jouw Persoonsgegevens openbaar maken, overdragen of uitwisselen voor elk wettelijk doel.

Jouw keuzen:

Je hebt verschillende keuzen als het gaat om je Persoonsgegevens:

De Persoonsgegevens die je verstrekt beperken: Je kunt de Services gebruiken zonder Persoonsgegevens te verstrekken of door de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken. Als je ervoor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken of de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken, kun je bepaalde functies van de Services mogelijk niet gebruiken. Zo zijn bijvoorbeeld voor het openen van een account of het kopen/verkopen van tickets je naam en e-mailadres verplicht.

Opt-out:

Je kunt aangeven dat je niet per e-mail nieuwsbrieven van Wedstrijd Timing wilt ontvangen. Log hiervoor in, klik op 'Account' en volg bij 'E-mailvoorkeuren' de instructies. Je kunt de gemaakte keuzen op elk moment wijzigen in je Wedstrijd Timing -account. Als een Organisator jou via ons systeem mailt, kun je ook aangeven deze informatie niet te willen ontvangen. Houd er rekening mee dat je, als je je afmeldt voor e-mails van een bepaalde Organisator, geen e-mails van die Organisator meer ontvangt die via ons systeem worden verzonden (je ontvangt mogelijk nog wel e-mails die zijn verzonden door die Organisator via andere kanalen dan ons systeem). Je ontvangt echter nog steeds Wedstrijd Timing -mededelingen en mededelingen van andere Organisatoren van wie je evenementen hebt bezocht of bij wie je geregistreerd staat om evenementen te bezoeken of die op een andere manier aan je e-mailadres zijn gekomen. Evenzo geldt: als je je afmeldt voor mededelingen van ons, blijf je mededelingen ontvangen van Organisatoren. Je moet je dus bij meerdere afzenders afmelden voordat je helemaal geen mededelingen meer ontvangt. Je kunt je ook afmelden voor het ontvangen van alle e-mails van Organisatoren die via ons systeem worden verzonden. Het kan 24 uur duren voordat wij een verzoek tot afmelding hebben verwerkt. Houd er rekening mee dat je je niet kunt afmelden voor mededelingen over updates van de Services. Je kunt je alleen afmelden voor het ontvangen van mededelingen van de Services door contact met ons op te nemen op https://www.wedstrijdtiming.be/contact en je account te sluiten. Als je ervoor kiest helemaal geen mededelingen meer van ons of via ons systeem te ontvangen, krijg je geen informatie meer over updates van je account of over evenementen waarvoor je je hebt geregistreerd om te bezoeken of die je eerder hebt bezocht, inclusief mededelingen over restituties. We adviseren niet om dit te doen, tenzij je van plan bent geen gebruik meer te maken van de Services, momenteel niet geregistreerd bent voor een evenement, momenteel geen evenement organiseert en geen mededelingen meer hoeft te ontvangen van ons of via ons systeem. Zelfs nadat je gekozen hebt voor een 'opt-out' voor het ontvangen van mededelingen, blijven wij je Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens bewaren conform dit Privacybeleid. We gebruiken de gegevens echter niet langer om contact met je op te nemen. Organisatoren die jouw Persoonsgegevens hebben ontvangen conform dit Privacybeleid kunnen die Persoonsgegevens nog steeds gebruiken om contact met je op te nemen overeenkomstig hun eigen privacybeleid, maar ze kunnen daarvoor niet langer ons systeem gebruiken.

Uitzonderingen

Dit Privacybeleid geldt niet voor Persoonsgegevens die door ons zijn verzameld anders dan de Persoonsgegevens die via de Services zijn verzameld. Dit Privacybeleid geldt niet voor gegevens die je ongevraagd hebt verstrekt aan ons of aan een andere gebruiker of bezoeker via de Services of op enige andere manier. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gegevens die zijn verstrekt in openbare delen van de Services, zoals bulletinboards, eventuele ideeën voor nieuwe producten of aanpassingen aan bestaande producten, brieven met claims of verzoeken, kennisgevingen van de Digital Millennium Copyright Act en andere ongevraagde informatie (tezamen, "Ongevraagde gegevens"). Alle Ongevraagde gegevens worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en mogen door ons worden gereproduceerd, gebruikt, openbaar gemaakt, gedistribueerd en geëxploiteerd zonder beperking of naamsvermelding.

Kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13. Als je jonger dan 13 bent, vragen we je om geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Services. We stimuleren ouders en wettelijke vertegenwoordigers om het internetgebruik van hun kinderen te monitoren en ons te helpen bij het toepassen van ons Privacybeleid door hun kinderen te instrueren nooit Persoonsgegevens te verstrekken via de Services zonder hun toestemming. Als je redenen hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Services, contact met ons op, waarna wij zullen proberen die gegevens uit onze databases te verwijderen.

Koppelingen naar andere websites

Dit Privacybeleid geldt alleen voor de Services. De Services kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd (de "Sites van derden"). Het beleid en de procedures die hier worden beschreven, zijn niet van toepassing op de Sites van derden. De koppelingen vanuit de Services betekenen niet dat wij de Sites van derden steunen of hebben bekeken. Wij stellen voor om direct contact op te nemen met die sites voor informatie over hun privacybeleid.

Opslag en beveiliging

Wij kunnen Persoonsgegevens zelf opslaan of dergelijke gegevens opnemen in databases die eigendom zijn van en beheerd worden door onze partners, agenten of serviceproviders. Wij ondernemen in onze ogen redelijke stappen om de Persoonsgegevens die via de Services worden verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, onbedoelde openbaarmaking, verandering en vernietiging. Geen enkele verzending via internet of e-mail is echter ooit volledig veilig of foutloos. Met name e-mail die naar of van de Services wordt verstuurd, kan onveilig zijn. Daarom moet je altijd zorgvuldig nadenken over welke gegevens je via e-mail aan ons verstuurt. Houd hiermee rekening wanneer je Persoonsgegevens via internet openbaar maakt.

Internationale privacywetgeving

Als je onze website bezoekt of een van onze softwaretoepassingen gebruikt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, realiseer je dan dat je gegevens verstuurt (inclusief Persoonsgegevens) naar de Verenigde Staten, waar onze servers zich bevinden. Wij gaan met je Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens om overeenkomstig de privacywetgeving van de Verenigde Staten en dit Privacybeleid. Houd er rekening mee dat de privacywetgeving in de Verenigde Staten mogelijk anders is, en in sommige gevallen minder streng, dan de privacywetgeving in je eigen land.

Veranderingen in dit Privacybeleid

De Services en onze bedrijfsvoering kunnen van tijd tot tijd veranderen. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn veranderingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen door een nieuwe versie van dit Privacybeleid op onze websites te publiceren. Lees dit Privacybeleid regelmatig door, vooral voordat je Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als je gebruik blijft maken van de Services nadat er wijzigingen of herzieningen aan dit Privacybeleid zijn aangebracht, stem je daarmee in met de voorwaarden van het gewijzigde Privacybeleid.

Toegang tot gegevens

Organisatoren kunnen hun Persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, bekijken en bijwerken door in te loggen en naar de pagina Mijn account te gaan. Organisatoren kunnen ook rechtstreeks contact met ons opnemen op onderstaand adres met betrekking tot Persoonsgegevens die niet toegankelijk zijn via de pagina Mijn acount. Kopers en andere niet-Organisatoren hebben geen formeel account bij Wedstrijd Timing. Je kunt echter een formeel account maken door je aan te melden. Na aanmelding kun je op de pagina Mijn account je Persoonsgegevens bekijken en bijwerken. Kopers en andere niet-Organisatoren kunnen via onderstaand adres ook rechtstreeks contact met ons opnemen met het verzoek om Persoonsgegevens bij te werken. We zullen er al het redelijke aan doen om binnen 30 dagen te reageren op verzoeken met betrekking tot Persoonsgegevens. We kunnen echter verzoeken afwijzen die naar onze mening onredelijk (dat wil zeggen, buitensporige inspanningen of aanzienlijke wijzigingen van onze informatiesystemen vereisen), onpraktisch of ongegrond zijn (dat wil zeggen, herhaalde verzoeken, verzoeken die te kwader trouw zijn of verzoeken die informatie van derden aantast). Je hebt mogelijk geen toegang tot Niet-persoonsgegevens, die veelal geaggregeerd worden opgeslagen, of niet de mogelijkheid om deze bij te werken.

Bewaring en verwijdering

We bewaren je Persoonsgegevens zo lang als jij de Services blijft gebruiken. Je kunt je account sluiten door contact met ons op te nemen. We bewaren Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens mogelijk gedurende een aanvullende periode voor zover dit is toegestaan of vereist door van toepassing zijnde wetgeving. Zelfs als we je Persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia en andere informatiesystemen.

Contact opnemen met Wedstrijd Timing

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over dit Privacybeleid of onze informatiepraktijken. Je kunt ons mailen via https://www.wedstrijdtiming.be/contact.